PROJEKTY

 

  • POMNIKI PRZYRODY (2014 - TRWA)

Piekarskie Stowarzyszenie Przyrodników prowadzi inwentaryzację najcenniejszych drzew w mieście w celu objęcia ich ochroną w postaci pomników przyrody.
Wkrótce więcej informacji.


  • UŻYTKI EKOLOGICZNE (2009 - 2011)

Staraniem Piekarskiego Stowarzyszenia Przyrodników został powołany użytek ekologiczny KSIĘŻA GÓRA
PSP starało się objąć ochroną w postaci użytku ekologicznego również obszary Kocich Górek i Bekasowej Łąki, lecz piekarscy radni opowiedzieli się przeciwko

Księża Góra – cenne murawy kserotermiczne, szereg chronionych gatunków roślin (dziewięćsił bezłodygowy,)
Kocie Górki – mozaika środowisk, szereg chronionych gatunków roślin (kruszczyk szerokolistny, kruszczyk rdzawoczerwony, buławnik wielokwiatowy, goryczka krzyżowa, dziewięćsił bezłodygowy, orlik pospolity, kalina koralowa), płazów (ujęte w Unijnej Dyrektywie Siedliskowej: rzekotka drzewna, kumak nizinny) i ptaków (między innymi gąsiorek – gatunek ujęty w Unijnej Dyrektywie Ptasiej)
Bekasowa Łąka – najcenniejszy fragment starorzecza Brynicy, szereg chronionych płazów (ujęte w Unijnej Dyrektywie Siedliskowej: żaba trawna, żaba moczarowa, żaby z grupy zielonych, rzekotka drzewna, kumak nizinny, grzebiuszka ziemna, traszka grzebieniasta) i ptaków (między innymi ujęte w Unijnej Dyrektywie Ptasiej: derkacz, gąsiorek i podróżniczek; oraz zmniejszające swą liczebność w europie kszyk, krwawo dziób, czajka)

Użytek Ekologiczny KSIĘŻA GÓRA - Dowiedz się więcej...

Załączniki :
- Podsumowanie projektu „Użytki Ekologiczne w Piekarach Śląskich”
- Opinia ws projektu „Użytki Ekologiczne w Piekarach Śląskich”
- Prezentacja Użytki Ekologiczne w Piekarach Śląskich”
- Załączniki do Opini (9 załączników)

Ściągnij wszystkie

Prezentacja Użytki Ekologiczne w Piekarach Śląskich


  • TABLICE DYDAKTYCZNE (2010 - 2011)

W ramach projektu „Tablice dydaktyczno – przyrodnicze w Piekarach Śląskich” na przestrzeni dwóch lat zostało ustawionych 6 tablic dydaktycznych o przyrodzie w różnych miejscach miasta.
Piekarskie Stowarzyszenie Przyrodników, jako pomysłodawca, przygotowało „Tablice…” pod względem merytorycznym (opis projektu, dokumentacja fotograficzna, teksty oraz mapy) wskazując na potrzebę opisania miejsc przyrodniczo cennych i zwrócenia uwagi mieszkańców na walory miasta.
Tablice powstały na następujących obszarach: Las Lipka, Las Dioblina, Kalwaria, Kocie Górki, Księża Góra oraz Bekasowa Łąka.
Pierwsza tablica została ustawiona dnia 31 marca 2010 roku na Kalwaryjskim Wzgórzu. Została sfinansowana dzięki zaangażowaniu osób związanych z projektem Umwetu. Pozostałe tablice zostały jednogłośnie przegłosowane podczas sesji Rady Miasta Piekary Śląskie 27 maja 2010 roku. Sfinansowanie pięciu tablic zostało po stronie Urzędu Miasta. Ostatecznie pięć tablic zostało ustawionych 14 września 2011 roku.

Tablice dydaktyczne - Dowiedz się więcej...


  • WALORYZACJA WZGÓRZA KALWARYJSKIEGO (2009 - 2010)

Waloryzacja przyrodnicza Wzgórza Kalwaryjskiego, przygotowanie publikacji. PSP szuka wydawcy.
„Jeden rzut oka na mapę Piekar wystarczy, aby zauważyć, że wśród plątaniny dróg, osiedli i zakładów przemysłowych, widnieje zielona plama. Zajmuje ona niemal centralne miejsce w Piekarach. To Cerekwica - Wzgórze Kalwaryjskie. O kulturowej, historycznej i przede wszystkim duchowej wartości tego miejsca dla mieszkańców miasta i Śląska nie trzeba przypominać. Znają ją ślązacy aż nadto dobrze.
Chcielibyśmy natomiast opowiedzieć o jego przyrodzie…”

 

Strona główna

 

Wszelkie prace i treści zamieszczone na tej stronie objęte są prawami autorskimi. Wykorzystywanie, przetwarzanie tych materiałów jest zabronione. 

 

Copyright (C) 2009 By geo